Tags

, , , , ,

… wie is de mooiste van het land?

Bijna iedereen kent wel het sprookje van Sneeuwwitje, van de gebroeders Grimm, waar deze zin uit komt.

Boek van de gebroeders Grimm uit 1812.

Het sprookje van Sneeuwwitje werd rond 1815 gepubliceerd. Maar spiegels zijn al veel ouder. Niet alleen de koningin uit het sprookje was ijdel: in de Bijbel wordt al melding gemaakt van spiegels, in Exodus 38:8:

Hij maakte ook het koperen wasvat, met zijn koperen voet, van de spiegels der te hoop komende vrouwen, die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst.

Deze spiegels werden waarschijnlijk op dezelfde manier gemaakt zoals de  Egyptenaren dat deden, nog voor onze jaartelling begon: een koperen of bronzen schijf werd net zo lang gepoetst totdat hij blonk en men zichzelf erin kon zien. In Mesopotamië (het huidige Irak) werden vanaf 4000 voor Christus koperen spiegels gemaakt en vanaf 3000 voor Christus in Egypte. Vaak werd er nog een handvat aan bevestigd.

Etruskische spiegel, c.a. 350 voor Christus (Altes Museum, Berlijn)

Later in de eerste eeuw na Christus werden glazen spiegels met een metalen laag vervaardigd door de Romeinen. De Romeinse geleerde Plinius de Oude beschreef spiegels met goudblad in 77 na Christus in zijn werk Naturalis Historia.

Zilveren Romeinse spiegel, eerste eeuw na Christus

Rond de 11e eeuw na Christus werden er spiegels van helder glas gemaakt in het Moorse Spanje. Later in de vroege Renaissance werd er in Europa een techniek ontwikkeld om spiegels te voorzien van een reflecterende laag van tin-kwik amalgaam. Deze laag bestond uit 75 delen tin en 25 delen kwik. Het Italiaanse Venetië werd hierdoor in de 16e eeuw een centrum voor de productie van spiegels, waarschijnlijk mede dankzij een patent voor kwikzilverspiegels wat in 1507 in deze plaats verleend werd aan de gebroeders Danzola del Gallo. In Vlaanderen en Duitsland werd deze methode reeds een tijdje toegepast. Deze methode was erg duur en de spiegels waren dan ook zeer kostbaar.

Venetiaanse spiegel uit de 17e eeuw

 

In de 19e eeuw ontstond een nieuw type spiegel, de zilverspiegel. Vermoedelijk werd het in 1835 uitgevonden door de Duitser Lubig, die toen een artikel publiceerde erover, met de volgende zin:

…wanneer men aldehyde met een zilvernitraatoplossing vermengt en vervolgens verwarmt, komt er een reductie tot stand, waardoor zilver zich op de wand van het vat afzet en een schitterende spiegel vormt.

Tegenwoordig worden spiegels mechanisch vervaardigd en hangen ze standaard in elk huis- of zelfs grot: zelfs de rebellen die zich in de Tweede Wereldoorlog in de gangen onder Odessa schuilhielden, hadden een spiegel. Zelfs in levensbedreigende situaties was het uiterlijk kennelijk nog belangrijk. Handspiegeltjes zijn bekend en vele dames hebben een poederdoosje of lipstickhoes bij zich met spiegel- ikzelf ook. Want hoewel ik niet per se de mooiste van het land wil zijn en er zeker geen moord voor bega, wil ik er wel graag goed uitzien.

Meer weten over de geschiedenis van de spiegel? Hier en hier staat meer informatie.